Leto u Grčkoj.rs

sve potrebne informacije na jednom mestu

Vi ste ovde: O Grčkoj Grčka danas

Grčka danas

Ako je u nekoj zemlji teško odvojiti prošlost od sadašnjosti, to bi svakako bilo u Grčkoj. Ako ste ikada pomislili da je ovo narod koji živi od danas do sutra, vaša teorija neće imati mnogo dokaza, iako biste naizgled bili u pravu. Njihova čvrsta povezanost sa precima, uslovila ih je i stalnim predviđanjem budućnosti, pa su se Grci trudili uvek da imaju „rezervni plan“ ili drugi način da sebi obezbede sreću i danas i sutra. Međutim, u njihovoj državi se danas lagano obnavlja čitav problematični poredak prouzrokovan različitim političkim, socio-ekonomskim, privrednim i pre svega finansijskim faktorima.athens-by-nightAli, ostali atributi moderne Grčke pomalo su bačeni u strašnu senku problema ekonomske krize.
Za ovu državu kažu da je savremena kapija prolaza kroz Evropu za ilegalne imigrante, od kad je vlast donela zakon, po kom sva deca rođena od strane roditelja-imigranata, od kojih jedan mora provesti bar 5 godina u Grčkoj, imaju grčko državljanstvo. Naravno, ovaj zakon ima za zadatak da uključi negrčke narode i njihovu decu u grčko društvo, kulture i običaje. Jedna od grčkih dugotrajnih tradicija je i pravoslavna, pa i danas preko 90% stanovništva se  izjašnjava da pripada ortodoksnoj grčkoj crkvi. Takva situacija stoji i sa jezikom, koji je sada prilično homogen, pa se i strani narodi u Grčkoj koriste sopstvenim, ali i grčkim jezikom, pa su im i deca bilingvalna. Obrazovni sistem, opet duboko ukorenjen u tradiciji, još od Platonove akademije je vrlo razvijen i Grčka danas ima preko 15 državnih univerziteta.  Što se industrije i tehnologije tiče, ova zemlja je poznata po velikom trošenju no i privlačnosti po investitore. Sve veće kompanije imaju svoja sedišta u ovoj zemlji, a ona je poznata i po tehnološkom parku koji postoji u Solunu, a tu su i Tehnološki park Patras i Lavrio. Muziku današnjice, Grčka i dalje neguje no, u savremenijoj formi, od Drugog svetskog rata u njoj se čuju i primese popularnog hip-hopa, ali i električne muzike. Sport je jedna od onih urezanih tradicionalnih stavki u duh svakog Grka, pa se ova grana razvija i danas, a godinama je Grčka najuspešnija u košarci ( Evropski i svetski šampioni).athens_olympic_stadium_greece_2Ovaj narod je navikao da uživa u lepotama svoje domovine, ali i u širini mogućnosti koju su im obezbeđivala primanja, vekovima, ako ne i milenijumima, i sada su ih, naravno,  sustigle određene posledice.  Danas, stručnjaci kažu da je Grčka na određenoj prekretnici. Ona je u ovim trenucima suočena sa mnoštvom korupcije, velikim deficitom, ali i nezadovoljstvom građana naviklih na lep život. Mnogi kažu da i ovaj proces kroz koji Grčka nemilice prolazi, zapravo predstavlja zalazak epohe „srednje klase“. O ovom čuvenom slučaju ekonomske krize, brinu se svi građani u ovoj državi, pa i oni zaposleni i u kulturno-umetničkim  i turističkim institucijama, brinući se o restruktuiranju njihovih radnih mesta, ali i njihovom znatnom smanjenju.
Kada ove godine i svih budućih, kao turista otputujete u ovu zemlju, susrešćete se sa osmesima na licima domaćina, kakva god situacija bila – to je sigurno. Grci se i dalje oslanjaju na pojedine privredne grane, ma koliko bili u krizi, to je svakako izvoz masline i njenih nusproizvoda, vinogradarstvo, od skoro rudarstvo, a prevashodno turizam. Iz tog razloga, Grci se i dalje drže kulture svojih popularnih gradova, mondenskih letovališta, azurnog mora, nacionalnih simbola, umetničkih blaga, time braneći ono jedino što zaista traje, a to je istorija od koje nema sakrivanja, i iskustvo (pa i ovo iz prethodnih par godina) koje ima neprocenjivu vrednost.